Política de Privacitat

Aquest avís i informació legal regula la utilització del servei de la pàgina Web d’Internet www.avetroig.com que Escola L’Avet Roig, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

Escola L’Avet Roig, S.L. amb domicili social en Cl. Bruc, 4 (08470 – Sant Celoni – Barcelona); amb CIF nombre B-65236325 està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41641, Foli 197, Fulla B-391734 inscripció 1ª, amb data 13 de Gener de 2010.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Escola L’Avet Roig, S.L. al mateix moment en què l’usuari accedeix a la pàgina. La utilització d’alguns serveis oferts als usuaris mitjançant la pàgina Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons el cas, substituyen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització del servei, l’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Els continguts de tot tipus inclosos en aquestes pàgines web, es troben accessibles al públic amb el propòsit de proporcionar informació i els productes i serveis comercialitzats per ella, a les persones interessades en els mateixos, així com facilitar, si escau, l’accés a altres informacions, productes i serveis de terceres persones i entitats diferents a la prestadora del servei que puguin resultar d’interès als qui accedeixin a ells. Aquests continguts són facilitats de bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia societat; en raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació accessible, algun de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, per la qual cosa Escola L’Avet Roig, S.L. respondrà única i exclusivament dels continguts directament originats per ella i identificats amb el seu copyright.

L’accés a les pàgines web de Escola L’Avet Roig, S.L. no implica cap tipus de garantia, que expressament es rehúsa per Escola L’Avet Roig, S.L., respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a finalitats particulars de qui accedeixi a elles. En conseqüència, tant l’accés a aquestes pàgines web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Escola L’Avet Roig, S.L. no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o de l’accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions, vincles i “links” existents. Així mateix, Escola L’Avet Roig, S.L. no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web de Escola L’Avet Roig, S.L..

Tots els continguts accessibles a les pàgines web de Escola L’Avet Roig, S.L. estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Escola L’Avet Roig, S.L. o d’altres tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a aquestes pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a aquest efecte per part de Escola L’Avet Roig, S.L. o del tercer titular dels drets afectats, a resguard del dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de la bona fe i que en tot cas es mantingui inalterado en l’eventual còpia privada de seguretat el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Escola L’Avet Roig, S.L. o tercers titulars dels mateixos sobre tals continguts, així com que es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

Escola L’Avet Roig, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix Escola L’Avet Roig, S.L. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els continguts en elles inclosos. L’accés a les Pàgines Web de Escola L’Avet Roig, S.L. està condicionat al fet que a tot moment es realitzi un ús lícit i honrat de les mateixes, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot cas a la legalitat vigent i als drets de la pròpia Escola L’Avet Roig, S.L. i de tercers, i específicament a la no realització de cap actuació (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe, accessibles a través d’aquestes pàgines web, així com a no intervenir o alterar de cap manera correu-vos electrònics d’altres usuaris sense autorització dels mateixos, i, de manera general, a no realitzar cap actuació en perjudici de la pròpia Escola L’Avet Roig, S.L. o de tercers.

La prestació del servei de la pàgina Web i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. Escola L’Avet Roig, S.L., no obstant això, està autoritzada a donar per finalitzada o suspendre la prestació del servei de la pàgina Web i/o de qualsevol dels serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat sobre aquest tema en les corresponents condicions particulars. Si és raonablement possible, Escola L’Avet Roig, S.L., avisarà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei de pàgina Web i dels altres serveis.

Les possibles preguntes referent a aquesta declaració han de dirigir-se al coordinador del site Web de Escola L’Avet Roig, S.L. (escola@avetroig.com) per al seu aclariment o bé a:

Escola L’Avet Roig, S.L.
Cl. Bruc, 4
(08470 – Sant Celoni – Barcelona)Aquest avís i informació legal regula la utilització del servei de la pàgina Web d’Internet www.avetroig.com que Escola L’Avet Roig, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

Escola L’Avet Roig, S.L. amb domicili social en Cl. Bruc, 4 (08470 – Sant Celoni – Barcelona); amb CIF nombre B-65236325 està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41641, Foli 197, Fulla B-391734 inscripció 1ª, amb data 13 de Gener de 2010.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Escola L’Avet Roig, S.L. al mateix moment en què l’usuari accedeix a la pàgina. La utilització d’alguns serveis oferts als usuaris mitjançant la pàgina Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons el cas, substituyen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització del servei, l’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Els continguts de tot tipus inclosos en aquestes pàgines web, es troben accessibles al públic amb el propòsit de proporcionar informació i els productes i serveis comercialitzats per ella, a les persones interessades en els mateixos, així com facilitar, si escau, l’accés a altres informacions, productes i serveis de terceres persones i entitats diferents a la prestadora del servei que puguin resultar d’interès als qui accedeixin a ells. Aquests continguts són facilitats de bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia societat; en raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació accessible, algun de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, per la qual cosa Escola L’Avet Roig, S.L. respondrà única i exclusivament dels continguts directament originats per ella i identificats amb el seu copyright.

L’accés a les pàgines web de Escola L’Avet Roig, S.L. no implica cap tipus de garantia, que expressament es rehúsa per Escola L’Avet Roig, S.L., respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a finalitats particulars de qui accedeixi a elles. En conseqüència, tant l’accés a aquestes pàgines web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Escola L’Avet Roig, S.L. no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o de l’accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions, vincles i “links” existents. Així mateix, Escola L’Avet Roig, S.L. no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web de Escola L’Avet Roig, S.L..

Tots els continguts accessibles a les pàgines web de Escola L’Avet Roig, S.L. estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Escola L’Avet Roig, S.L. o d’altres tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a aquestes pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a aquest efecte per part de Escola L’Avet Roig, S.L. o del tercer titular dels drets afectats, a resguard del dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de la bona fe i que en tot cas es mantingui inalterado en l’eventual còpia privada de seguretat el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Escola L’Avet Roig, S.L. o tercers titulars dels mateixos sobre tals continguts, així com que es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

Escola L’Avet Roig, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix Escola L’Avet Roig, S.L. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els continguts en elles inclosos. L’accés a les Pàgines Web de Escola L’Avet Roig, S.L. està condicionat al fet que a tot moment es realitzi un ús lícit i honrat de les mateixes, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot cas a la legalitat vigent i als drets de la pròpia Escola L’Avet Roig, S.L. i de tercers, i específicament a la no realització de cap actuació (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe, accessibles a través d’aquestes pàgines web, així com a no intervenir o alterar de cap manera correu-vos electrònics d’altres usuaris sense autorització dels mateixos, i, de manera general, a no realitzar cap actuació en perjudici de la pròpia Escola L’Avet Roig, S.L. o de tercers.

La prestació del servei de la pàgina Web i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. Escola L’Avet Roig, S.L., no obstant això, està autoritzada a donar per finalitzada o suspendre la prestació del servei de la pàgina Web i/o de qualsevol dels serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat sobre aquest tema en les corresponents condicions particulars. Si és raonablement possible, Escola L’Avet Roig, S.L., avisarà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei de pàgina Web i dels altres serveis.

Les possibles preguntes referent a aquesta declaració han de dirigir-se al coordinador del site Web de Escola L’Avet Roig, S.L. (escola@avetroig.com) per al seu aclariment o bé a:

Escola L’Avet Roig, S.L.
Cl. Bruc, 4
(08470 – Sant Celoni – Barcelona)